Friday, November 30, 2012

ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ
ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಲೈಂಗಿಕತೆಯಿಂದಲೇ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಏಡ್ಸ್ .
ಮಾನವ ಮೂಲತ: ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ. ಆದರೇ ಬುದ್ದಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವೆವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಮಾಜ, ರೀತಿ, ನೀತಿ ನಿಯಮ, ಸರಿ ತಪ್ಪು, ದೇವರು, ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಠಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವೆವು. ನಾವೇ ಸೃಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದ ಸಮಾಜದ ನೀತಿ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಸಹಾ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾನೂನು ಸಹಾ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು.
ಆದರೇ ಮೂಲತ:  ಪ್ರಾಣಿಯಾದ ಮಾನವನಿಗೆ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಹಸಿವು, ನಿದ್ರೆ, ಲೈಂಗಿಕತೆ ಇವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೆ ಇರುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ನೀತಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆವು.  ಸರಿಯಾದ ವೇಳೆಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ನಿದಿಷ್ರ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ, ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಯ ನಡುವೆ ಲೈಂಗಿಕತೆ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವೆವು. ಆದರೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಹಸಿವಾದಾಗ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಾಗ ನಿದ್ದೆ, ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿಸಿದಾಗ ಅನ್ಯ ಲಿಂಗದ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಇವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೆಂಡತಿ, ಗಂಡ, ತಾಯಿ, ಮಗ, ಬೇರೆಯವರ ಮನೆ ರೀತಿಯ ವಿಭಾಗಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮರೆಯಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಯ ಮೂರು ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರವೆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವು. ಆದರೇ ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾನವ ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು. ಸಹಜವಾಗಿರುವ ಆಶೆಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನೆರೆವೆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಪ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು. ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೊರಬಂದಾಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗುವುದು ಪುನ: ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ZÂð ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆವು. ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಅದೊಂದು ಸಹಜ ಕ್ರೀಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪು ತಯಾರಿಲ್ಲ.
ರೀತಿಯ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇರುವ ಚೌಕಟ್ಟು, ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಠಿಕೋನ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವೇ ಇಂದು ನಾವು ಏಡ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿರುವೆವು. ಏಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಮಾಹಾಮಾರಿಕೆ ದಿನೇ ದಿನೇ  ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇರುವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನೂ ತಿಳಿಯದ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.
  ಮುಕ್ತ ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯತೆ : ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವುದು. ನೀರೋಧ, ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಲೈಂಗಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವದು. ನೀರೋಧ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಧಾಮರ್ಿಕ ಮುಖಂಡರ ಆಕ್ಷೇಪ, ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡದೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿರವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಸಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಸುವದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವುದು. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಲೈಂಗಿಕ ಕಾಯಿಲೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಠಿಸುವುದು, ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಧಾ«ÄÃðಕತೆ, ತಪ್ಪು ಸರಿ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡದೇ ಸಹಜವಾಗಿ ನೋಡುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸುವುದು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
 ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಪ್ಪು, ಸರಿ ಎಂದು ZÂð ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೇ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏಡ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಹುಪಾಲನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
ಡಿಸೆಂಬರ 1 ನ್ನು ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನದಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾಹಾ ಮಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಚರ್ೆನಡೆಸುವುದು, ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ  ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೇವಲ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿರುವುದು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳು ಇನ್ನೂ ಭಯಾನಕವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವುದು. ನಾವೇ ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ದಿಜೀವಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಾವು ಇದೂವರೆಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಔಷಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುವೆವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು.
ವಿವೇಕ ಬೆಟ್ಕುಳಿ
vivekpy@gmail.com